06:09

1402/12/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: روز شهردار
به گزارش رانکوه نیوز هوشنگ نظریان نایب رئیس شوراي اسلامي املش افزود:در این سه سال و اندی که از حضور شهردار املش ميگذرد همدلي و پشتكار بين مجموعه شهرداري بسيار اميد بخش میباشد كه انشاء الله در سال جديد شاهد توفيقات روز افزون باشيم.در ادامه شهردار املش ضمن تشكر

اخبار مهم