11:06

1403/02/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: روز جهانی کوهستان
اختصاصی/  به مناسبت روز جهانی کوهستان پاک ،جمعیت دوست داران محیط زیست لنگرود،  لیلا کوه این شهرستان را پاکسازی کردند.   به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، در این برنامه  که در روز گذشته جمعه 2 مهر ماه 95 برگزار شد،  لیلا کوه لنگرود توسط گروه جمعیت دوست داران محیط زیست لنگرود،

اخبار مهم