21:24

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: روز جهانی تئاتر
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز  در پیام سیدعباس موسوی رییس این اداره آمده است : تئاتر فراتر از تمامی هنرهاست و آدمی از دیرباز به داستان و قصه پردازی و بازآفرینی افسانه های کهن پرداخته، به طوری که روند تکامل فرهنگ و هنر همراه و همسو با روند تکامل

اخبار مهم