16:08

1402/01/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: روز جهانی بهداشت دست
به گزارش رانکوه نیوز؛ روز جهانی بهداشت دست با حضور ریاست و تیم مدیریتی بیمارستان نیکوکار املش برگزار شد.در این روز پرسنل ارایه دهنده ی خدمات نحوه ی شستشو و هندراب دست را انجام دادند.  

اخبار مهم