15:31

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: روز جهانی افراد دارای معلولیت
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز متن پیام سیما مهری به این شرح است: سیزده آذر مصادف با سوم دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت با شعار” ساخت جهانی بهتر پس از کرونا برای افراد دارای معلولیت(فراگیر ،دسترس پذیر ،پایدار) نامگذاری گردیده است. نامگذاری روز معلول، فرصت مناسبی برای فرهنگ

اخبار مهم