16:36

1402/01/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: روز تشکیل بسیج
به گزارش خبرنگار صبح رانکوه تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان لنگرود به مناسبت روز تشکیل بسیج مستضعفین در این شهرستان برگزار شد.          

اخبار مهم