19:41

1403/01/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: رودیار
به گزارش رانکوه نیوز، شنیده‌ها حاکیست پیرمرد ۸۰ساله اهل روستای چهارمحل بخش خورگام، همسر دوم و ۲۲ساله خود را به بهانه وجین نکردن مزرعه عدس با سیخ داغ مورد ضرب و شتم قرار داده است. گفته شده زن جوان پس از مجروح شدن و در حالی که وضعیت جسمی

اخبار مهم