22:05

1402/12/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: رضا اقدامی
سوم بهمن ماه سال گذشته « نخستین آزمایشگاه انسان شناسی» در پژوهشکده گیلان شناسی به طور رسمی افتاح شد. اما پایه ریزی این آزمایشگاه و تهیه ملزمات آزمایشگاهی از سال ۹۵ بنا نهاده شد و تکمیل تجهیزات همچنان ادامه دارد.   از زمانی که کاوش های باستان شناسی در

اخبار مهم