19:15

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: رضادوست
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز،  حبیب الله رضادوست در جلسه کارگروه اشتغال سرمایه گذاری با بیان اینکه امسال قرار است در شهرستان املش 205فرصت شغلی جدید انجام گیرد افزود:دراین درحالی است که در کل استان 7هزارفرصت شغلی انجام گیرد که سهم شهرستان املش 205مورد می باشدکه 21مورد از محل

اخبار مهم