20:36

1403/01/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: رسولی املشی
اختصاصی/ مسئول و مجری کانون ادبی آوای شالی رانکوه از برگزاری نوزدهمین نشست این کانون خبر داد.   عباس رسولی املشی در گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه اظهار داشت: نوزدهمین نشست ماهانه کانون آدبی آوای شالی رانکوه یکشنه بیست و هتم  فروردین ماه  96  ساعت هفده عصر در کتابخانه عمومی
اختصاصی/ هشتمین نشست کانون ادبی « ادبستان » وابسته به کتابخانة عمومی شمس لنگرودی  عصر امروز  با حضور شاعران، نویسندگان وجمعی از علاقه مندان به ادب و هنر در سالن اجتماعات این کتابخانه برگزار گردید.     به گزارش خبرنگارصبح رانکوه؛ در آغاز عباس رسولی املشی مسئول و مجری
اختصاصی/ اوّلین جلسة تبادل تجربة گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی شهرستان رودسر در دبیرستان حاجیه رضا زاده برگزار شد.   به گزارش خبرنگار صبح رانکوه در آغاز رسولی املشی سرگروه زبان وادبیّات فارسی با خوانش غزلی از جلیل واقع طلب شاعر گیلانی و خوشامدگویی و خیرمقدم به حاضران؛

اخبار مهم