21:42

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: رزگردن
دکتر کشاورز در گفتگو با رانکوه نیوز درخصوص آتش سوزی اشکورات افزود:این آتش سوزی در روز پنجشنبه عصر شروع شدو تا 48ساعت بطول انجامید تا مهار گردید. وی با بیان اینکه مهار این آتش سوزی توسط نیروهای محلی، فرماندار ومعا ونین ،هلال احمر،بسیج ،محیط زیست و تیپ میرزا کوچک

اخبار مهم