22:07

1402/12/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: رحیم شوقی
با ابلاغ وزیر کشور، حکم انتصاب رحیم شوقی به عنوان شهردار رشت به وی اعطا شد.

اخبار مهم