10:51

1403/02/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: رتبه‌بندی معلمان
به گزارش رانکوه نیوز وزیر آموزش و پرورش گفت: کمیسیون تطبیق قوانین مجلس ایراداتی از آئین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان گرفته بود که خیلی زود حل خواهد شد. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که ایرادات نمایندگان مجلس به قانون رتبه بندی معلمان

اخبار مهم