22:43

1402/12/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: راه کوهستانی
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، در این نشست که با حضور مهندس حسینی مدیر عامل شرکت سیمان تهران، حسینی مقدم رییس هیات مدیره و احمدی مدیرعامل شرکت سیمان گیلان سبز در محل کارخانه سیمان دیلمان انجام پذیرفت در خصوص وضعیت راه های مناطق کوهستانی املش و اشکورات رحیم آباد

اخبار مهم