16:49

1403/04/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: راهکارهای عملیاتی شعار سال
امام جمعه املش با اشاره به تعیین و تکلیف نشدن زمین های شهرک صنعتی گفت:مسولین بایستی از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان دعوت کنند تا بتوانند این شهرک های صنعتی را احیا نمایند.

اخبار مهم