06:10

1403/05/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: راهپیمایی اربعین
یکی از فرزندان عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات که در مسیر پیاده‌روی اربعین گم شده بود، با کمک پیام‌رسان‌های داخلی پیدا شد.

اخبار مهم