23:54

1402/01/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: راهنمایی رانندگی املش
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان املش گفت: موتور سیکلت سواران به منظور رانندگی با این نوع وسیله نقلیه، باید خود را به کلاه ایمنی مجهز کنند

اخبار مهم