07:03

1402/12/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: راهبرد اصلی دشمنان
امام جمعه املش راهبرد اصلی دشمنان را ایجاد اختلاف،ناامیدی در بین مردم،بی اعتماد مردم نسبت به مسوولین، بی اعتمادی مسوولین نسبت به مردم و نفاق و دشمنی مردم نسبت به خودشان عنوان کرد

اخبار مهم