21:10

1403/01/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: رئیس شبکه و مرکز بهداشت
اسداله علوی رئیس شبکه و مرکز بهداشت شهرستان املش بیشتر توضیح می دهد: از مجموع 42 هزار و 242 نفر جمعیت این شهرستان 28 هزارو 753 نفر از دفترچه بیمه روستایی و از خدمات اجرای طرح پزشک خانواده برخوردارند.       به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه

اخبار مهم