21:43

1402/12/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: رئیس شبکه دامپزشکی
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، در پیام تبریک دکتر میلاد فلاح دوست، آمده است. به نام آنکه تن را نور جان داد خرد را سوی دانایی عنان داد اکنون که با پیشرفت علوم پزشکی و دامپزشکی و افزایش آگاهی از نحوه سرایت و انتشار عوامل بیماری زا در جهان

اخبار مهم