رئیس جمهور در افطار با هنرمندان: - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
ملت ما اهل خشونت نیست و طرفدار صندوق رای است ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

ملت ما اهل خشونت نیست و طرفدار صندوق رای است

روحانی گفت: مطهری ها و بهشتی ها کشته فکر و آزاداندیشی خود بودند و ملت ما اگر امروز در کنار مرقد مطهر امام راحل و آموزگار مردم سالاری و یا در کنار خانه ملت، شهیدانی را تقدیم می کند. بخاطر این است که اهل خشونت نبوده و طرفدار مردم سالاری و صندوق رأی است و […]