06:03

1402/12/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: رئیس اداره چای املش
رئیس اداره چای املش از برداشت برگ سبز چای از 4850 هکتار از باغات چای شهرستان املش خبر داد.     محمدعیسی طالبی در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت:  هشت چایکار ساکن روستاهای طهماسب گوابَر، یاعلی گوابَر و سیامَرزگوابَر از بخش مرکزی املش برداشت برگ سبز چای

اخبار مهم