06:28

1402/07/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: د انشگاه علوم پزشکی گیلان
به گزارش رانکوه نیوز، طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سید اسدالله علوی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان املش شد.  پیش از این، دکتر الهام عاشوری عهده دار این مسوولیت بود. گفتنی است، دکتر سید اسدالله علوی پزشک عمومی دانشگاه علوم

اخبار مهم