05:41

1402/12/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: دیوار حفاظتی
احداث دیوار حفاظتی در رودخانه شلمانرود توسط شهرداری شلمان در حال اجراست     به گزارش خبرنگارصبح رانکوه شهرداری  شلمان برای جلوگیری از تخریب رودخانه و پیشگیری از حوادث غیرمرقبه و هدایت سیلاب و نیز پیشگیری از تخریب منازل و جاری شدن سیل در سطح شهر نسبت به احداث

اخبار مهم