04:14

1402/12/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: دکتر نغمه بندری املشی
دو مححق املشی موفق به کسب عنوان محقق برتر کشور کانادا ر رابطه با ساخت ربات هوشمند در جراحی قلب شدند.     به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، دکتر سید امیر هوشیار و دکتر نغمه بندری املشی در کشور کانادا موفق به دریافت جایزه  (wamper award ) دو هزارو هفده

اخبار مهم