10:16

1402/09/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: دکتر سید محمود رضوانی
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی نشستی با مدیران شبکه های بهداشت و درمان تابعه دانشگاه ، از اجرای برنامه پزشک خانواده شهری از اردیبهشت ماه سال آینده در گیلان، خبر داد .

اخبار مهم