21:23

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: دکتر سعادت منصوری
با سرپرستی دکتر طالبی – فوق‌تخصص جراحی کودکان و طی یک عمل جراحی ۶ ساعته، تومور پیشرفته ویلمز از بدن کودک ۹ساله خارج شد

اخبار مهم