11:40

1402/09/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: دکتر حمید محمدی
باحکم سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، دکتر حمید محمدی کجیدی به عنوان سرپرست مدیریت امور آموزشی دانشگاه ، منصوب شد.

اخبار مهم