18:33

1403/03/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: دکتر الهه دادرس
رئیس بیمارستان نیکوکار شهرستان املش از برگزیدگان مسابقه فرهنگی و قرآنی ۳۰ سوال، ۳۰ جزء قرآن کریم در ماه مبارک رمضان تقدیر بعمل آورد.

اخبار مهم