11:20

1402/09/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: دکتر اسدالله علوی
به گزارش رانکوه نیوز، دکتر سید اسدالله علوی در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان با بیان اینکه در زمینه بهداشتی مشکلات شهرستان زیاد است و بهداشت محیط از جملهی آنهاست گفت : این معضلات را میتوان با همکاری و مشارکت ادارات مختلف وانعکاس اصحاب رسانه هرچه سریعتر در

اخبار مهم