11:56

1403/01/30

آرشیو
اخبار دسته بندی: دکتر آشوبی
باحکم سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، دکتر حمید محمدی کجیدی به عنوان سرپرست مدیریت امور آموزشی دانشگاه ، منصوب شد.
دکتر محمدتقی آشوبی، پیشگیری و بهداشت را جزو اولویت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانست و اظهار کرد: در بخش پزشک خانواده روستایی صد درصد استان گیلان را پوشش دادیم. وی با اشاره به اهتمام دولت سیزدهم در بخش پزشک خانواده، افزود: دستورالعمل اجرایی پزشک خانواده شهری

اخبار مهم