02:31

1402/12/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: دکترلطف‌الله فیضی‌برناجی
متخصص بیماری‌های قلب و عروق گفت: در بیماران با نارسایی شدید قلبی و ضعف عضله قلب با توجه به نیاز به مصرف متعادل آب و تعدد داروهای قلبی با فواصل کوتاه مصرف، توصیه به روزه‌داری نمی‌شود.

اخبار مهم