دوقلوه ها - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
۴۰نفر از اهالی یک روستای۲۴۰نفره دوقلو هستند 19 ژانویه 2015

۴۰نفر از اهالی یک روستای۲۴۰نفره دوقلو هستند

نیمی از دانش آموزان دبستان شهید «رحیم محمدزاده» شهرستان ابرکوه دوقلو هستند.این یک واقعیت شوکآور است که هرکسی برای نخستینبار وارد این دبستان میشود حتماً حیرتزده خواهد شد.در این مدرسه، دوقلوها چنان به هم وابستهاند که اگر یکی از قلها نباشد، قل دیگر بیتابی کرده و حتی بدون دیگری نمیخوابد.     روستای دوقلوها به […]