21:56

1403/01/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: دوره ششم
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ طبق رای گیری اعضای شورای شهر، محمد ذکری برای سال دوم به عنوان رئیس شورای شهر املش انتخاب و فاضل رضوان نیا نائب رئیس شورا شد. همچنین محمد قانع به عنوان خزانه دار، اصغرجانعلی پور مجددا به عنوان سخنگوی و مجید مالک به عنوان
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، اعضای هیات رییسه شورای شهرهای املش و رانکوه به شرح زیر است:   املش: رِیس: محمد ذکری نائب رئیس: مجید مالک خزانه دار: فاضل رضوان نیا منشی : اصغر جانعلی پور سخنگوی شورای : محمد قانع رانکوه: رئیس: محمد گل باز نائب رئیس: وحید

اخبار مهم