01:52

1402/12/14

آرشیو
اخبار دسته بندی: دهیار نمونه
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛ محمود لطفی دهیار روستای بزکویه رانکوه دارای روابط عمومی بسیار قوی و تعامل با مردم و مسئولین رده های مختلف کشور بوده و در عین حال انسانی پرانرژی و خستگی ناپذیر و عاشق کار و خدمت برای مردم می باشد. در کنار خدمات

اخبار مهم