01:47

1402/12/14

آرشیو
اخبار دسته بندی: دهه فچجر
به گزارش رانکوه نیوز،  در حوزه اقتصادی،این مراسم به همت ” حبیب جهان ساز ” به عنوان رییس سازمان چای کشور و با هدف تجلیل و تشویق تولید کنندگان برگ سبز چای با توجه به نام گذاری امسال به نام ” سال جهش تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی

اخبار مهم