دهستانهای بخش رحیم آباد - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
روستاهای اشکورات رحیم آباد ۲۰ شهریور ۱۳۹۳

روستاهای اشکورات رحیم آباد

دهستانهای بخش رحیم آباد آخوند ملک – اربوسرا – آزارکی – امیر گوابر – بازنشین سفلی – بازنشین علیا – بالنگاه – بلده سرا – بندبن بنکسر – بنکسر – پایین درازلات – پرشو – پلام – پلطدشت – تب طوس – ترشکوه – خانکسرای سفلی – خانکسرای علیا – خمپته اربوسرا – خورتابسرا – […]