12:01

1402/09/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: دندان پزشک قلابی
.سرهنگ “باقر رجبي ويسرودي” در گفت وگو با خبرنگار رانکوه نیوز٬ اظهار داشت: به دنبال دريافت گزارش مردمي مبني بر فعاليت غيرقانوني فردي در امر دندانپزشكي در بخش رانكوه، بررسي موضوع در دستور كار مأموران پليس امنيت عمومي املش قرار گرفت. اين مقام انتظامي با اشاره به اينكه مأموران

اخبار مهم