16:58

1403/01/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: دفتر امور شهری و شوراهای استانداری
به  گزارش خبرنگار رانکوه نیور در این دیدار مهندس کاظمی مدیر کل محترم امور شهری ضمن تبریک به اعضای منتخب و آرزوی توفیق برای آنان گفت: حالا که با توفیق خداوند مورد اعتماد مردم قرار گرفتید بایستی با فعالیت خود موجبات اعتمادسازی بیشتر مردم به خدمتگزاران خود را فراهم

اخبار مهم