04:16

1403/04/24

آرشیو
اخبار دسته بندی: دفاع از کوی و برزن
به گزارش خبرنگار صبح رانکوه رزمایش دفاع از کوی و برزن با حضور بسیجیان گردان های بیت المقدس سپاه ناحیه شهرستان لنگرود در روز جمعه  13 آبان برگزار شد.      

اخبار مهم