04:36

1403/02/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: دفاتر پیشخوان
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، وسیله به‌اطلاع کلیه‌متقاضیان محترم درخواست صدور مجوز تردد می رساند، برابر مصوبه ستاد مبارزه با شیوع کرونای استان، از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ صدور هرگونه مجوز تردد به صورت غیرحضوری می باشد و متقاضیان محترم در صورت نیاز به دریافت مجوز میتوانند‌با‌مراجعه‌به سامانه [
حتما برای شما هم پیش آمده،علیرغم اینکه قبوض آب و برق و گاز خود را به موقع و قبل از پایان یافتن مهلت اعتبار آن در دفاتر پیشخوان خدمات دولت پرداخت می کنید باز شاهد آن هستیم که گاهی در قبض بعدی بدهکاری قبض قبلی قید می شود، اینجاست

اخبار مهم