14:18

1402/09/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: دشمن درلباس میش انتظار می کشد
در سرزمین من کمتر خانه‌ای است که دعوای سرخ‌آبی‌ها را نداشته باشد . یک طرف خانواده (بزرگ یا کوچک) سرخ است و طرف دیگر آبی. شاید شما هم شاهد بوده باشید که در یک خانواده سه نفره پدرطرفدار یک تیم است…     به گزارش رانکوه نیوز به نقل

اخبار مهم