19:44

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: دستگیری فریبرز محمودزاده
فریبرز محمودزاده که یکی از متهمان پرونده فساد در پرونده باشگاه مس رفسنجان است، امروز (شنبه ۱۹ خرداد) بازداشت شد.

اخبار مهم