01:05

1402/12/14

آرشیو
اخبار دسته بندی: دستگیری ارازل و اوباش
سرهنگ “باقر رجبي ويسرودي” در گفت‌وگو با خبرنگار رانکوه نیور؛ ٬ با اشاره به اينكه تامین نظم و امنیت جامعه مهمترین وظیفه نیروی انتظامی است اظهار داشت: پلیس قاطعانه با مخلان نظم و امنیت عمومی و برهم زنندگان آرامش مردم برخورد مي‌كند. وی در ادامه افزود: در پی گزارش

اخبار مهم