15:24

1403/04/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: دستگيري قاچاقچي مواد مخدر
سرهنگ “باقر رجبي ويسرودي” در گفت وگو با خبرنگار رانکوه نیوز، با بيان اينكه برخورد با سوداگران مرگ از مهمترين اهداف پليس در جامعه است بيان داشت: پليس در مبارزه با موادمخدر از هيچ كوششي دريغ نخواهد كرد. وی در ادامه افزود: در پي دریافت گزارشات مردمی مبني بر

اخبار مهم