01:20

1402/03/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: دستاوردهای توانخواهان و تقدیر از توانخواهان کارآفرین ش
به مناسبت گرامیداشت هفته معلولین نمایشگاه توانمندی افراد دارای معلولیت با شعار راه حل های تحول آفرین برای توسعه فراگیر ؛ نقش نوآوری در ایجاد جهانی قابل دسترس و برابر در مصلی امام خمینی (ره) شهرستان املش برگزار و از توانخواهان توانمند و کارآفرین تقدیر شد.

اخبار مهم