04:57

1402/07/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: درمانگاه تخصصی
به گزارش خبرنگار رانکوه نیووز، دکتر قرباندوست در جلسه به مناسبت روز خبرنگار با رسانه های مکتوب و مجازی این شهرستان ضمن تبریک ۱۷ مرداد ماه روز خبرنگار و گرامی داشت یادوخاطره شهید خبرنگار صارمی به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره داشت که فرمودند:اگر زحمات شما [خبرنگارها] نباشد، این لحظه‌ها

اخبار مهم