19:36

1402/12/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: درخت گردو
یک درخت گردو در شهرستان املش در پدیده ای نادر برای دومین بار در سال جاری محصول داده است.   به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ یک درخت گردو در روستای شیشارستان از بخش مرکزی املش که در سال 79 غرس شده و از 4 سال قبل محصول دهی آن

اخبار مهم