14:01

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: دخانیات
قاسم خوش سیما در یادداشت پیش رو معتقد است اولین کاری که لازم است قبل ازخواندن یا حتی نوشتن این مقاله انجام شود کمی فکر کنیم که چه میزان از بدبختی و خوشبختی انسانها دست خودشان است. انسانهایی که ملتها را می سازند، لازم است در خصوص همین موضوع
در تقویم کشورمان از ششم تا دوازدهم تیر ماه به عنوان هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر یاد شده است، و تا دلتان بخواهد در این روزها در خصوص نحوه مبارزه با سوداگران مرگ، همایش و کنفرانس و راهکار پیشنهاد می شود.     اختصاصی/صبح رنکوه-صاحب مقصودی: البته این

اخبار مهم