دبیر فدراسیون کشتی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
یکی از اهداف مهم فدراسیون توسعه کشتی در استان ها است. ۰۹ مهر ۱۳۹۵

یکی از اهداف مهم فدراسیون توسعه کشتی در استان ها است.

دبیر فدراسیون کشتی گفت: یکی از اهداف و سیاست  های مهم فدراسیون ، توسعه کشتی در استان های مختلف کشور است.       به گزارش صبح رانکوه رضا لایق  افزود : با توجه به این امر ، فدراسیون کشتی تصمیم گرفت تا مسابقات قهرمانی کشور را به صورت تیمی برگزار کند. وی که برای […]